Đặt Lịch Hẹn
Thông tin bệnh nhân
Chọn Bệnh viện/ Phòng khám và chuyên khoa
Ngày và Giờ thích hợp
Bằng cách nhấn nút Đăng ký hoặc nút gửi thông tin đi, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các Chính Sách Quyền Riêng Tư.
Đặt Lịch Hẹn

  Thông Tin Bệnh Nhân
  Chọn Bệnh viện/ Phòng khám và Chuyên khoa
  Thời gian hẹn
  Bằng cách nhấn nút Đăng ký hoặc nút gửi thông tin đi, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các Chính Sách Quyền Riêng Tư.
  Submitted
  Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu đặt hẹn tại . Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp theo yêu cầu của bạn, tuy nhiên thời gian có thể thay đổi tùy theo lịch làm việc của bác sĩ. Chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24 tiếng để xác nhận buổi hẹn.

  Bài viết mới nhất

  Bài viết mới nhất

  News Img
  11 Tháng Mười Một, 2023

  Hoàng điểm là một phần của võng mạc ở phía sau mắt, tuy chỉ rộng khoảng 5mm nhưng giữ chức năng làm thị lực trung tâm, giúp nhận biết màu sắc và chi tiết của hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy.

  News Img
  11 Tháng Mười Một, 2023

  Phẫu thuật đục thủy tinh thể là phương pháp thay thủy tinh thể đã bị đục bằng thủy tinh thể nhân tạo, từ đó khôi phục thị lực sáng rõ cho người bệnh an toàn và nhanh chóng.

  News Img
  7 Tháng Mười Một, 2023

  Với ngưỡng điều trị lên tới 30 độ cận, 15 độ viễn, 10 độ loạn mà không bào mòn hay thay đổi hình dạng của giác mạc, phẫu thuật Phakic mở ra cơ hội xóa cận cho nhiều bệnh nhân có độ khúc xạ cao, giác mạc mỏng.

  News Img
  6 Tháng Mười Một, 2023

  Nếu bạn có thói quen dụi mắt, hãy bỏ ngay! Vì đó chính là một trong những yếu tố gây tác hại đến bề mặt mắt của bạn.

  News Img
  5 Tháng Mười Một, 2023

   Prima Saigon  trong bài này giúp tìm hiểu nhược thị và các nguyên nhân gây nhược thị. Như vậy nhược thị có điều trị được không?

  News Img
  3 Tháng Mười Một, 2023

  Glô-côm là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ #2 trên thế giới sau bệnh đục thể thủy tinh thể.

  Cardiology
  Our medical knowledge of digestive problems is ever-evolving as advances are made in this field and doctors share expert knowledge regarding some of the most common health complaints. The Department of Gastroenterology at Prima places a strong emphasis on staying abreast of research. Here, we provide highly skilled clinical staff, advanced equipment, and modern procedures. In addition, Prima offers a range of diverse packages relating to gastroenterological problems, created to meet the needs of patients while helping to save costs.
  Neurology
  Our medical knowledge of digestive problems is ever-evolving as advances are made in this field and doctors share expert knowledge regarding some of the most common health complaints. The Department of Gastroenterology at Prima places a strong emphasis on staying abreast of research. Here, we provide highly skilled clinical staff, advanced equipment, and modern procedures. In addition, Prima offers a range of diverse packages relating to gastroenterological problems, created to meet the needs of patients while helping to save costs.
  Gastroenterology
  Our medical knowledge of digestive problems is ever-evolving as advances are made in this field and doctors share expert knowledge regarding some of the most common health complaints. The Department of Gastroenterology at Prima places a strong emphasis on staying abreast of research. Here, we provide highly skilled clinical staff, advanced equipment, and modern procedures. In addition, Prima offers a range of diverse packages relating to gastroenterological problems, created to meet the needs of patients while helping to save costs.
  Orthopedics
  Our medical knowledge of digestive problems is ever-evolving as advances are made in this field and doctors share expert knowledge regarding some of the most common health complaints. The Department of Gastroenterology at Prima places a strong emphasis on staying abreast of research. Here, we provide highly skilled clinical staff, advanced equipment, and modern procedures. In addition, Prima offers a range of diverse packages relating to gastroenterological problems, created to meet the needs of patients while helping to save costs.
  Obstetrics & Gynaecology
  Our medical knowledge of digestive problems is ever-evolving as advances are made in this field and doctors share expert knowledge regarding some of the most common health complaints. The Department of Gastroenterology at Prima places a strong emphasis on staying abreast of research. Here, we provide highly skilled clinical staff, advanced equipment, and modern procedures. In addition, Prima offers a range of diverse packages relating to gastroenterological problems, created to meet the needs of patients while helping to save costs.
  Endocrinology
  Our medical knowledge of digestive problems is ever-evolving as advances are made in this field and doctors share expert knowledge regarding some of the most common health complaints. The Department of Gastroenterology at Prima places a strong emphasis on staying abreast of research. Here, we provide highly skilled clinical staff, advanced equipment, and modern procedures. In addition, Prima offers a range of diverse packages relating to gastroenterological problems, created to meet the needs of patients while helping to save costs.
  Paediatrics
  Our medical knowledge of digestive problems is ever-evolving as advances are made in this field and doctors share expert knowledge regarding some of the most common health complaints. The Department of Gastroenterology at Prima places a strong emphasis on staying abreast of research. Here, we provide highly skilled clinical staff, advanced equipment, and modern procedures. In addition, Prima offers a range of diverse packages relating to gastroenterological problems, created to meet the needs of patients while helping to save costs.
  Submitted
  Please be informed that your requested appointment date/time is subject to availability. We will contact you within X working days to confirm your appointment. For urgent medical assistance, please call our 24-hour hotline. For other enquiries, please contact us at X.