Đặt Lịch Hẹn
Thông tin bệnh nhân
Chọn Bệnh viện/ Phòng khám và chuyên khoa
Ngày và Giờ thích hợp
Bằng cách nhấn nút Đăng ký hoặc nút gửi thông tin đi, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các Chính Sách Quyền Riêng Tư.
Đặt Lịch Hẹn

  Thông Tin Bệnh Nhân
  Chọn Bệnh viện/ Phòng khám và Chuyên khoa
  Thời gian hẹn
  Bằng cách nhấn nút Đăng ký hoặc nút gửi thông tin đi, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các Chính Sách Quyền Riêng Tư.
  Submitted
  Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu đặt hẹn tại . Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp theo yêu cầu của bạn, tuy nhiên thời gian có thể thay đổi tùy theo lịch làm việc của bác sĩ. Chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24 tiếng để xác nhận buổi hẹn.

  Về Chúng Tôi

  Prima
  Thành lập năm 2023, Prima là trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện tập trung vào trải nghiệm với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, hoạt động dưới sự quản lý của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.
  Tầm Nhìn và Sứ Mệnh
  Sứ mệnh của chúng tôi là định hình việc chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Việt Nam. “Chăm sóc sức khỏe cao cấp” không chỉ là một khẩu hiệu, đó là tôn chỉ của Prima. Mục tiêu của Prima là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua phương pháp tiếp cận hướng tới trải nghiệm và lấy khách hàng làm trung tâm.

  Management Team

  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Dr. Lorem Ipsum
  President & CEO
  Submitted
  Please be informed that your requested appointment date/time is subject to availability. We will contact you within X working days to confirm your appointment. For urgent medical assistance, please call our 24-hour hotline. For other enquiries, please contact us at X.